Какво е психотерапия?

  • Hits: 1554

Какво е психотерапия?

Провокативна и неясна дума. Често отнасяна към сферата на мистичното, безмисленото, плашещото, неефективното. Разбира се, тези определения идват от тези от нас, които не са били въвлечени в подобен процес. Напълно разбираемо и нормално! Процес е дума, която добре означава психотерапията. Въпросът е, какво се случва в този процес и как и защо той може да помогне на човек в страдание? Накратко, възможността да срещне себе си! Да говориш с човек, просто да говориш, опитът показва, че не е толкова лесно колкото звучи. В психотерапевтичния процес езикът има първостепенно значение. Той дава възможността да се доближим и да изразим онова, което вътре в нас е причината за страданието ни. Езикът като символна система може и приема различни форми и затова в психотерапията, методите които намират приложение за оздравителния процесприемат различни форми: лекуване чрез говорене, активни методи, групова динамика, арт-терапия, музикотерапия и други. В крайна сметка за човек в страдание, пртиснат от тревога, загубил ясни ориентири, въпросите често се свеждат до -  как да спре болката, какво е моето желание и как да го изразя, как и накъде да продължа, къде е смисълът? На въпроси от такъв порядък психотерапевтичният процес претендира, че дава възможност на човек да намери отговори.